Ausztria fővárosában, Bécsben hosszú évek törekvése után a 2019/2020-as tanévben elindult az első kéttannyelvű magyar-német osztály a Bunte Schule Währing elemi iskolában.

(KÉPEK)

Éveken át tartó munka előzte meg azt a történelmi pillanatot, amikor 2019. szeptemberében a Bunte Schuléban elindult a német-magyar két tannyelvű osztály. Többek között Mag. Hollós József, a Magyar Népcsoporttanács elnöke, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének elnöke kitartásának köszönhetően elkezdődhetett a bilingvális oktatás.

A bécsi Bunte Schule az idejáró diákoknak köszönhetően nemzetközi intézmény: a gyermekek többsége 2-3 nyelven beszél. A tanintézet vezetése elkötelezett a magyar oktatás mellett: az iskolában jelenleg is tanulnak magyar diákok, és magyar tanár is tanít az intézményben. A német-magyar osztály megalakulásához legalább 10 olyan gyermeknek kellett jelentkeznie, akinek magyar az anyanyelve és a német a második, és tíz olyannak, akinek a német az első és a magyar a második nyelve. Jelentkezés után felvételi következett a szociális készségek egyébként is kötelező felmérése után a kevésbé használt nyelven kellett bizonyítaniuk a leendő tanulóknak. Ezt az iskolatípust elsősorban azoknak a gyerekeknek ajánlják, akiknek az első nyelve a magyar, és a szülők még nem tudják, hogy itt akarnak-e maradni Ausztriában, és azoknak is jó lehetőség, akik már jobban beszélnek németül, de a család örülne, ha a magyar nyelvet, mint kulturális örökséget az utódok megőriznék. A 4 éves általános iskola után a gyerekek az osztrák vagy akár a magyar oktatási rendszerben is folytathatják tanulmányaikat.

A 2019/2020 –as tanév magyar-német első osztályába 19 tanuló jár, ebből 2 gyermek nem magyar. A kisdiákok közül 6 nebuló kevésbé beszél németül. A gyerekeket két csoportra osztják, az egyikbe a német, a másikba a magyar elsődleges nyelvűek kerülnek. Az első két évben a jobban beszélt nyelvet mindenki heti 6 órában, a másikat pedig 4 órában tanulja. Az írás, olvasás, számolás oktatása a gyerekek anyanyelvén történik, a többi tantárgyat pedig egyszerre két nyelven team-teaching keretében tanítják. Az osztályban folyamatosan mindkét tanárnő, Nick Ildikó és Lisa Stimpfl jelen van és együtt dolgoznak a gyerekekkel.

  1. december 10-én az ausztriai Magyar Népcsoporttanács kezdeményezésére a Bunte Schuléban bemutatkozott a szeptember óta működő kéttannyelvű magyar- német osztály és hivatalos ünnepi találkozón vett részt Mag. Heinrich Himmer, Bécs város oktatási igazgatója, dr. Nagy Andor, Magyarország bécsi nagykövete, valamint Dr. Michael Bauer, az oktatási minisztérium kisebbségi ügyekkel foglalkozó vezető munkatársa, Mag. Andreas Stockhammer, az oktatási minisztérium kisebbségi iskolaügyi osztályának munkatársa, dr. Orbán Krisztina, a bécsi nagykövetség első titkára, Mag. Király Andrea, Mag. Michael Stumpf és Szemerédi Tibor, a magyar Népcsoporttanács tagjai, Martin Ivancsics, az ausztriai horvát Népcsoporttanács elnöke valamint az iskola igazgatója, Dir. Isabella Kirchmayr, a projekt vezetője és Dr. Ursula Huber, illetékes tanfelügyelő és végül, de nem utolsósorban, a két tanárnő, Nick Ildikó és Lisa Stimpfl.

A bécsi magyarság már régóta küzd az iskolarendszerű képzésért. Megoldást az jelentene, ha Bécsben is tartományi szinten kisebbségi iskolatörvényt alkotnának és fogadnának el, úgy, mint Burgenlandban vagy Karintiában. Ebben az esetben Bécs, mint tartomány kötelezve lenne, hogy bárhol ahol van elég jelentkező biztosítsák a magyar oktatást minden szinten (általános iskola, középiskola … stb.) minden erőforrással együtt. A bécsi kisebbségi iskolatörvény megalkotásához és elfogadásához valamely osztrák pártnak fel kellene vállalnia a Bécsben élő összes népcsoportra vonatkozóan az iskolarendszerű oktatás kérdéskörét.

Addig is a toborzás folytatódik, a Magyar Népcsoporttanács, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, a Bécsi Magyar Iskola és remélhetőleg a bécsi összmagyarság, de a Bunte Schule Währing is, számos információs, bemutatkozó est szervezésével, felhívások közzétételével dolgozik azon, hogy elég diák jelentkezzen a 2020/2021 tanévre, a bécsi kéttannyelvű magyar-német osztályba.